Super snel internet is er nog lang niet voor iedereen

In onze huidige maatschappij kan niemand meer zonder internet en dat is niet van voorbijgaande aard. Nee, internet zal altijd blijven. Internet is zowel privé als zakelijk het universele communicatie medium. Een internetverbinding moet snel zijn en niet alleen nu of de nabije toekomst, maar ook in de verre toekomst. Een glasvezelverbinding is de ultieme oplossing voor snel internet. Maar dat zorgt toch voor heel wat problemen voor onze inwoners.

Glasvezelverbinding niet over mogelijk

Nederland is een behoorlijk dichtbevolkt land. Er zijn dus heel wat adressen, die voorzien moeten worden van een internetverbinding. En daar begint de ellende, want lang niet alle adressen kunnen rekenen op een snelle glasvezelverbinding.

Het zit namelijk zo dat de aanleg van glasvezelverbindingen erg duur is. En ook al zijn er heel wat nieuwe uitvindingen gedaan, de glasvezel is er niet goedkoper door geworden. Telecom bedrijven willen iets verdienen en dat is bij door de prijs van glasvezel niet altijd mogelijk. Een logisch gevolg is dat de commerciële bedrijven geen glasvezel aanleggen. Voor al de buitengebieden zijn de dupe, omdat de aanleg hier helemaal extreem duur is.

Meer initiatieven vanuit de lokale overheid, bedrijven en coöperaties

De ‘markt’ legt dus deze glasvezelverbindingen niet aan. En dat is de reden dat de lokale overheid, groepen particulieren, bedrijven en coöperaties het initiatief hebben genomen om in de zogenaamde ‘witte gebieden’ toch glasvezelverbindingen te realiseren. Jammer maar helaas blijken deze initiatieven op een één of ander manier niet te slagen.

Mooie sociale gedachten om niemand buiten te sluiten

De initiatieven slagen niet, omdat er vast gehouden wordt aan de sociale gedachten om niemand buiten te sluiten. Iedereen komt dus in aanmerking voor een glasvezelverbinding en dus snel internet. Maar heeft iedereen wel snel internet nodig? Dat is nog maar de grote vraag.

En daar zit al het eerste knelpunt, want er wordt uitgegaan dat iedereen snel internet nodig heeft. Natuurlijk wil je snel internet, maar heb je het ook daadwerkelijk nodig? Het blijkt dat een deel van de bevolking best (nog) een tijdje toe kan met minder snel internet. Dit komt ongeveer neer op 20 – 30 procent van de bevolking in de desbetreffende gebieden. Dat is een behoorlijk aantal.

Dan heb je nog mensen, die wel snel internet nodig hebben, maar niet bereid zijn om daarvoor een hogere prijs te betalen. Ook deze groep kan al gauw 20 procent bevatten.

Als laatste heb je dan de groep mensen, die echt heel nodig snel of zelfs supersnel internet nodig hebben en daar ook voor willen betalen. Dit is ongeveer 40 – 60 procent van de adressen.

Zakelijke overwegingen om te investeren

De meeste zakelijke overwegingen gaan uit van een aansluiting van 100 procent van alle adressen en een deelname van 50 – 70 procent en misschien zelfs wel 90 procent. Maar als je kijkt naar het bovenstaande blijkt dat dit gewoon niet haalbaar is. 40 – 60 procent van de adressen is niet toe aan een glasvezelverbinding, omdat niet iedereen bereid is de hoge kosten voor glasvezel te betalen en sommigen hebben het ook niet nodig.

Stel dat wel de 100 procent glasvezelverbindingen worden aangelegd. Een duur grapje, want een deel van de glasvezel blijft werkeloos in de grond liggen. Voor nu en misschien wel voor altijd. Deze aangelegde glasvezelverbindingen leveren geen inkomsten op, maar hebben wel het nodige gekost. Veel zakelijke overwegingen komen op deze manier in financieel slecht weer te zitten en daardoor draaien initiatieven op niets uit.

Glasvezelverbindingen in buiten gebieden

Als we er voor willen zorgen dat glasvezelverbindingen in buiten gebieden mogelijk wordt, dan moet er wel het een en ander gebeuren. En van de belangrijkste zaken is om niet alle adressen aan te sluiten op een glasvezelverbinding, maar alleen die adressen die ook daadwerkelijk de kosten voor snel internet willen betalen. Als de plannen voor glasvezel voor de witte gebieden op deze manier worden aangepast, is er heel veel meer mogelijk.